ضمانت عدم تطابق

آیسا مارکت تمام سفارشات ارسالی را کنترل می‌کند اما اگر محصولی را که دریافت کرده‌اید با مشخصات آن در سایت مغایرت داشت و یا به طور کل سفارش شما تفاوت داشت این موضوع را در قسمت درخواست خدمات پس از فروش  ثبت نماید و از اسفاده آن محصول خودداری نمایید و منتظر بمانید تا با شما تماس بگیریم.

در صورتی که مورد عدم تطابق اثبات شود هزینه های حمل ونقل به عهده آیسا مارکت و در غیر اینصورت به عهده مشتری می‌باشد.

اگر مغایرت بدون باز کردن کالا قابل استناد باشد کالا نباید از بسته بندی خودش خارج شده باشد.

ملاک این سرویس مشخصات روی محصول یا بسته بندی آن و یا موارد قابل استناد از ظاهر آن می‌باشد و استفاده از محصول این ضمانت را از بین می‌برد مگر در شرایط خاص که تصمیم گیری با کارشناسان است.